Thông Báo

Thông Báo

Thông Báo

Thông Báo

Thông Báo

Thương hiệu Safeworld được công ty luật Đông Dương đại diện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 
Xin thông báo kể từ ngày 10/08/2023, Thương hiệu Safeworld sẽ ngừng sản xuất và kinh doanh.
Các sản phẩm dán logo safeworld bán ra ngoài thị trường sau ngày trên, khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu, là những sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản phẩm có thể bị cơ quan chức năng thu hồi và tiêu hủy. 
Đề nghị quý khách hàng cần cẩn trọng khi tiêu thụ các sản phẩm dán logo safeworld sau ngày 10/08/2023.
Đề nghị các tổ chức, cá nhân không sử dụng logo Safeworld trong các văn bản báo giá, hoặc mục đích kinh doanh.
Trân trọng.

Mọi chi tiết liên hệ vui lòng gửi về email chủ sở hữu thương hiệu safeworld, Mr Thảo : safeworldcamera@gmail.com

 

Mua bán trực tuyến
Copyright © 2018 . All rights reserved. Design by Dicoma.vn