Lấy Link RTSP xem camera trên VLC hoặc nhúng vào phần mềm khác

Lấy Link RTSP xem camera trên VLC hoặc nhúng vào phần mềm khác

Lấy Link RTSP xem camera trên VLC hoặc nhúng vào phần mềm khác

Lấy Link RTSP xem camera SAFEWORLD trên VLC hoặc nhúng vào phần mềm khác

Lấy Link RTSP xem camera SAFEWORLD trên VLC hoặc nhúng vào phần mềm khác

LINK RTSP :

rtsp://ctytrucvan.ddns.net/user=admin_password=abcd1234_channel=1_stream=0.sdp?real_stream

CẤU TRÚC LINK RTSP : 

1- ctytrucvan.ddns.net : là tên miền xem camera hoặc dùng địa chỉ IP nội bộ ( VD: 192.168.1.9 )

2- /user=admin_password=abcd1234 là tên và password đăng nhập vào camera (vd:  user là admin và pass là abcd1234 )

3_channel=1 ( bắt buộc ghi xem 1 camera )

4_stream=0 ( xem camera chuẩn Main stream - chuẩn HD ) hoặc _stream=1 ( xem camera chuẩn sub stream - chuẩn sd )

5- .sdp?real_stream ( giữ nguyên )

-

Mua bán trực tuyến

Mr Thảo - Quản Trị Marketing

090 723 1305

Mr Thảo - Quản Trị Marketing

Mr. Cường - TP. Kinh Doanh

094 472 1755

Mr. Cường - TP. Kinh Doanh

Mr. Liêm - TP. Tư Vấn Kỹ Thuật

0937 911 037

Mr. Liêm - TP. Tư Vấn Kỹ Thuật

Copyright © 2018 CÔNG TNHH TM DV SX TRÚC VÂN . All rights reserved. Design by Dicoma.vn