Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật
LINK tải Firware Đầu Ghi 4 kênh Safeworld :

LINK tải Firware Đầu Ghi 4 kênh Safeworld :

link tải Firware Đầu Ghi 4 kênh Safeworld : https://drive.google.com/file/d/0B7YyIaPsukTnNm9QWUFLdzNxUHM/view?usp=sharing
PHẦN MÊM CMS SAFEWORLD

PHẦN MÊM CMS SAFEWORLD

PHẦN MÊM CMS SAFEWORLD LINK TẢI FILE CMS SAFEWORLD: https://drive.google.com/file/d/0B7YyIaPsukTncm9RSklfUTJrV2s/view?usp=sharing
Phần mềm CMS Driver & Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu ghi hình R04A.1080P /  R08A.1080P

Phần mềm CMS Driver & Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu ghi hình R04A.1080P / R08A.1080P

Phần mềm CMS Driver & Hướng Dẫn Sử Dụng Đầu ghi hình R04A.1080P/ R08A.1080P
SuperPassword

SuperPassword

SuperPassword
PHẦN MỀM CMS CAMERA IP SAFEWORLD

PHẦN MỀM CMS CAMERA IP SAFEWORLD

PHẦN MỀM CMS CAMERA IP SAFEWORLD LINK TẢI FILE : https://drive.google.com/file/d/0B7YyIaPsukTnQVNsbGUwRkxNRVU/view?usp=sharing
Phần mềm hổ trợ qua mạng Teamviewer 11

Phần mềm hổ trợ qua mạng Teamviewer 11

Phần mềm hổ trợ qua mạng Teamviewer 11
Nguyên nhân và cách khắc phục gây lỗi cổng HDMI trên đầu ghi hình

Nguyên nhân và cách khắc phục gây lỗi cổng HDMI trên đầu ghi hình

Nguyên nhân và cách khắc phục gây lỗi cổng HDMI trên đầu ghi hình
Phần mềm DEVICE MANAGE DÙNG CẤU HÌNH CAMERA VÀ ĐẦU GHI

Phần mềm DEVICE MANAGE DÙNG CẤU HÌNH CAMERA VÀ ĐẦU GHI

Phần mềm DEVICE MANAGE DÙNG CẤU HÌNH CAMERA VÀ ĐẦU GHI Link tải file :https://drive.google.com/file/d/0B7YyIaPsukTnV3NNUTNhSEd1S0k/view?usp=sharing
NetSDK Linux

NetSDK Linux

NetSDK Linux . Link tải file : https://drive.google.com/file/d/0B7YyIaPsukTnaHptdkRaa25ockk/view?usp=sharing
Mua bán trực tuyến

Mr Thảo - Quản Trị Marketing

090 723 1305

Mr Thảo - Quản Trị Marketing

Mr. Cường - TP. Kinh Doanh

094 472 1755

Mr. Cường - TP. Kinh Doanh

Mr. Liêm - TP. Tư Vấn Kỹ Thuật

0937 911 037

Mr. Liêm - TP. Tư Vấn Kỹ Thuật